Zakład Biochemii


Instytut Biologii Molekularnej i Biotechnologii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu